Witam na stronie poświęconej książce
Stracone szanse WRZEŚNIA'39

Książka ukazała się w listopadzie 2015, jej premiera odbyła się na Targach Książki Historycznej w Warszawie i przyciągnęła spore zainteresowanie.

W książce przedstawiłem odmienne, od dotychczas obowiązującego, spojrzenie ma możliwości obronne II Rzeczpospolitej w konflikcie zbrojnym z Niemcami. Z całą mocą zaznaczam, że nie jest to historia alternatywna, lecz analiza możliwości które miała II RP lecz ich nie wykorzystała.

Książka zawiera zarys polityki międzynarodowej w okresie całego dwudziestolecia widziany przez pryzmat konfliktu z Niemcami, jak również zajmuje się zagadnieniami rozwoju sił zbrojnych II RP.

Książkę starałem się napisać lekkim zrozumiałym i barwnym językiem, unikając żargonu wojskowego i technicznego gdzie tylko to było możliwe. Chciałem napisać książkę, która przedstawiałaby jak TO byłoby możliwe, ale jednocześnie zrobić to tak, aby czytelnik mający podstawową wiedzę o II RP i II WŚ mógł niewielkim wysiłkiem sprawdzić podane dane i zarazem wyciągnąć włxasne wnioski. Dlatego książka została oparta na powszechnie dostępnych publikacjach na temat II RP i Wojska Polskiego do września 1939 roku.

Autor
Adam Bolesta

aktualizacja 29 kwietnia 2016
Dodatek nr 2 dotyczy możliwości produkcji samolotów myśliwskich w Polsce. Zawiera zarówno analizę możliwości produkcyjnych WP-1 jak i analizę kosztów wzmożonej produkcji samolot-xw myśliwskich. Tym razem (na wszelki wypadek) opierałem się na książkach W. Mazura i E. Malaka.

aktualizacja 21 stycznia 2016
Książka nie spotkała się z ciepłym przyjęciem zawodowych historyków, nic dziwnego, skoro napisał ją pasjonat... W odpowiedzi na ową krytykę uznałem, że warto zacząć publikować dodatki rozszerzające zakres informacji podanych w książce. Pierwszy z nich dotyczy przede wszystkim zagadnień budżetu WP i wpływu redukcji stanu czynnego na dostępność środków finansowych na modernizację wojska. To wyjaśnienie jakim cudem można było wystawić 4 - 6 brygad kawalerii zmotoryzowanej. Dodatek nr 1

 
 
ÿÿ